รายการในจังหวัด ลำพูน 320 คัน จากทั้งหมด 8,847 คัน