รายการในจังหวัด ลำพูน 331 คัน จากทั้งหมด 8,921 คัน