รายการในจังหวัด ลำพูน 104 คัน จากทั้งหมด 8,921 คัน