รายการในจังหวัด ลำพูน 189 คัน จากทั้งหมด 8,847 คัน