รายการในจังหวัด ลำพูน 112 คัน จากทั้งหมด 8,847 คัน