รายการในจังหวัด ลำพูน 121 คัน จากทั้งหมด 8,921 คัน