รายการในจังหวัด ลำพูน 258 คัน จากทั้งหมด 8,847 คัน