รายการในจังหวัด ลำพูน 269 คัน จากทั้งหมด 8,921 คัน